Warsztaty

 
 
Warsztaty Osteoporozy IAMP, Prof. dr hab. n. med. Piotr Głuszko, Dr hab. n. med. Waldemar Misiorowski, Białystok 25.05.2024,
Warsztaty Osteoporozy IAMP, Prof. dr hab. n. med. Piotr Głuszko, Dr hab. n. med. Waldemar Misiorowski, Białystok 25.05.2024,
Udział w warsztatach jest bezpłatny
 

 

Program
Sesja I

 

14:45-14:55
Założenia aktualnych „Zaleceń postępowania diagnostycznego i leczniczego w osteoporozie”
Prof. dr hab. n. med. Piotr Głuszko
14:55-15:10
Zanik kostny: diagnostyka różnicowa i leczenie
Dr hab. n. med. W. Misiorowski
15:10-15:25
Strategia postepowania w osteoporozie indukowanej glikokortykosteroidami
Prof. dr hab. n. med. Piotr Głuszko
15:25-15:35
Dyskusja
Sesja II
Część diagnostyczna
15:35-15:50
Korzyści i ograniczenia wynikające ze stosowania densytometrii – przykłady
Prof. dr hab. n med. Piotr Głuszko / Dr hab. n. med. Waldemar Misiorowski
15:50-16:00
Ryzyko złamań jako współczesne kryterium stratyfikacji pacjentów
- przykłady pacjentów bardzo wysokiego ryzyka
Prof. dr hab. n med. Piotr Głuszko
16:00-16:10
Dyskusja
16:10-16:25
Przerwa na kawę
Sesja III
Leczenie osteoporozy
16:25-17:10
Suplementacja witaminy D lub jej analogów w prewencji i leczeniu osteoporozy
Dr hab. n. med. Waldemar Misiorowski
Wykład sponsorowany przez Berlin Chemie
17:10-17:30
Rekomendowane nowe opcje terapeutyczne: romosozumab i inne leki, leczenie sekwencyjne
Prof. dr hab. n med. Piotr Głuszko
17:30-17:50
Bezpieczeństwo i ocena skuteczności długotrwałego leczenia osteoporozy. Wakacje od leku
Dr hab. n. med. Waldemar Misiorowski
17:50-18:00
Dyskusja i podsumowanie warsztatów