Kim jesteśmy?

KIM JESTEŚMY?

Interdyscyplinarna Akademia Medycyny Praktycznej została zarejestrowana w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie jak instytucja szkoląca. Uzyskała zgodę Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej na prowadzenie szkoleń podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów na terenie całego kraju. Od 2020 roku rozszerzyliśmy zakres usług o szkolenia online, streaming LIVE
CO ROBIMY?

Od 16 lat organizujemy szkolenia dla lekarzy POZ, lekarzy specjalistów, farmaceutów oraz firm farmaceutycznych

 • Konferencje Wojewódzkie i Regionalne dla lekarzy POZ na terenie całej Polski
 • Reumatologiczne Warsztaty Terapeutyczne (makroregiony). 2 spotkania rocznie
 • Ogólnopolska Konferencja „Praktyczne Aspekty Chorób Cywilizacyjnych”
  VIII edycja 17-18.11.2023 r.
 • Ogólnopolska Konferencja „Interdyscyplinarne Oblicza Reumatologii”
  XIII edycja 09-11.02.2023 r.
 • Kursy Specjalistyczne
 • Spotkania grup doradczych (Advisory Board)
 • Webinary i transmisje online
 • Produkcje filmowe i reklamowe

NASZE MOCNE STRONY:

Wykłady

 • zawsze obowiązują standardy diagnostyki i terapii, a także najnowsze doniesienia naukowe
 • przygotowane są na wysokim poziomie merytorycznym i uwzględniają praktyczne aspekty poruszanych tematów

Oryginalny program spotkań

 • na zaproszeniach są zamieszczane praktyczne pytania do wykładowców przybliżające treść wykładów
 • prezentacje firm farmaceutycznych oraz leków związane są tematycznie z programem Sympozjum

Własne studio filmowe

 • profesjonalnie wyposażone studio filmowe
 • streaming LIVE
 • nagrania i montaż materiału audio/video

System oceny jakości

Uczestnicy sympozjów oceniają:

 • ogólny poziom konferencji
 • treść i sposób prowadzenia wykładów
 • prezentację przedstawicieli firm farmaceutycznych

Pozwala to na bieżąco ocenić i konsekwentnie poprawiać poziom świadczonych usług.

Modyfikowanie Programów Sympozjów

 • reakcja na nowości medyczne oraz na potrzeby poszerzania wiedzy przez środowisko medyczne

Bezpłatne uczestnictwo lekarzy w szkoleniach

 • gwarantujemy uczestnikom spotkań skrót materiałów szkoleniowych, możliwość uzyskania punktów edukacyjnych oraz przerwę "kanapkową"

Moderatorem spotkań są lekarze specjaliści

 • umożliwia to merytoryczną dyskusję miedzy wykładowcą, lekarzami i firmą farmaceutyczną